Skip links

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ A.Ε.Ε.Τ.Ξ.E.»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα επισήμανση απορρήτου καθορίζεται η πολιτική απορρήτου για την ιστοσελίδα που βρίσκεται στην διαδικτυακή διεύθυνση url: www.galaziaakti.com (εφ’ εξής “Ιστοσελίδα”) της εταιρίας «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο BLUE BAY MARATHON A.E. (εφ’ εξής “Εταιρία”) Η Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 ετών. Η Εταιρία κρίνει την διαφύλαξη του απόρρητου των δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία και στην αποθήκευση προσωπικών δεδομένων κατάλληλα και νόμιμα, διασφαλίζοντας στο μέγιστο το απόρρητο και την ακεραιότητα αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για ολόκληρη την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο BLUE BAY MARATHON A.E., πατώντας, εδώ (link η Πολιτική Απορρήτου).

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί cookies με τον τρόπο που περιγράφεται στην πολιτική cookies. Δεδομένα δραστηριότητας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο που έχετε δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει και τις διαφημίσεις που έχετε δει. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε την Πολιτική μας για τα Cookies για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση των Cookies., πατήστε εδώ (link η πολιτική cookies). Η νομική βάση είναι το νόμιμο συμφέρον μας (GDPR 6 παρ. 1 (στ)).

3. ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 και Ν.4624/2019 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ & τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών και των Συνεργατών μας:

(α) Στοιχεία αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο, υπογραφή, εάν ισχύει).
(β) Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email) ·
(γ) Δεδομένα απαραίτητα για την πραγματοποίηση και τη συλλογή πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του αριθμού φορολογικού μητρώου, του τραπεζικού λογαριασμού, του δικαιούχου) ·
(δ) Στην περίπτωση νομικών προσώπων, πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους τους (όνομα, επώνυμο, υπογραφή) ·
(ε) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αποκαλύπτετε στην Εταιρεία και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για εμάς συνιστούν:
(α) Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης όπως η ανάθεση οργάνωσης κοινωνικών ή εταιρικών εκδηλώσεων, η παροχή των υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, (παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες του restaurant και της πλαζ, κράτηση τραπεζιού ή/και ξαπλώστρας, υπηρεσίες που αφορούν την άφιξη και την αναχώρησή σας, χρήση των εγκαταστάσεων μας και παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ικανοποίηση των προσωπικών σας προτιμήσεων κατά την παραμονή σας στις εγκαταστάσεις μας, καθώς επίσης και ενημέρωση για όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε και να απολαύσετε κατά την παραμονή σας αυτή.
(β) Να συμμορφωθούμε με τις υποχρεωτικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών δέουσας επιμέλειας όπως η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.
(γ) Να οργανώσουμε και να εκτελέσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής, της είσπραξης χρεών, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της σχέσης μας μαζί σας και η διατήρηση των παραστατικών για οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί σας.
(δ) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για events, εκδηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. από την εταιρεία μας, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.
(ε) Για τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρείας από ανεξάρτητους ελεγκτές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές απαιτήσεις ·
(στ) Απάντηση σε επίσημα αιτήματα των αρχών ·
(ζ) Δημιουργία, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ A.Ε.Ε.Τ.Ξ.E.» οδός Έβρου αρ. 70, Τ.Κ.11527, Τηλ +30-2107489222, email: [email protected] & [email protected]

4. ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία: να τηρούν εχεμύθεια, να μη διαβιβάζουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι περίοδοι διατήρησης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Οι περίοδοι διατήρησής μας βασίζονται σε κριτήρια που περιλαμβάνουν νομικά εξουσιοδοτημένες περιόδους διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές δικαστικές διαφορές, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας μας, απαιτήσεις σύμβασης, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 5 χρόνια από το τελευταίο περιστατικό της χρήσης των υπηρεσιών μας. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να κοινοποιούμε υλικό μάρκετινγκ σε εσάς ή / και να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας, δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε μαζί μας. Ειδικά για το Google Analytics, η διατήρηση δεδομένων χρήστη και συμβάντος ορίζεται σε 50 μήνες.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, τα οποία είναι τα εξής: Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, θα του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την εταιρεία, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή την επεξεργασία τους, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων κ.α. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με την εταιρεία (δείτε την παράγραφο 3). Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διορθώσουν/επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. . Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με την εταιρεία (δείτε την παράγραφο 3). Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε ορισμένα ή και όλα τα προσωπικά τους στοιχεία. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με την εταιρεία (δείτε την παράγραφο 3). Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης: Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με την εταιρεία (δείτε την παράγραφο 3). Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με την εταιρεία (δείτε την παράγραφο 3).

7. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας (π.χ. οι εταιρίες που φιλοξενούν τις ιστοσελίδες μας και παρέχουν υπηρεσίες web υποστήριξης) έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία: να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

8. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης. Γενικά, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας, δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την εταιρεία (δείτε την παράγραφο 3).

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι παρόντες όροι της επισήμανσης απορρήτου της ιστοσελίδας μας διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 20 Μαΐου 2018
Ημερομηνία τροποποίησης: 18 Φεβρουαρίου 2021